Kachet
Por favor espere, cargando...
Kachet

Experiencia, innovación e calidade.

close btn
 

RSC

KACHET é una empresa socialmente responsable cunha clara vocación galeguista e sempre apostando pola innovación. Desde os seus inicios, ten presente na súa xestión diaria a importancia de xerar valor engadido na súa relación cos traballadores, co entorno, coa sociedade e coa cultura.
 
Por iso na súa política de responsabilidade social corporativa destacan:
  • A conciliación laboral e familiar dos/as traballadores/as.
  • A responsabilidade e transparencia fiscal.
  • O compromiso co medio ambiente cunha axeitada reciclaxe dos materiais e equipos.
  • O retorno dos beneficios na sociedade galega destinando o 10% do beneficio da empresa a fins socioculturais.
  • O compromiso coa nosa lingua realizando o 100% da nosa comunicación empresarial e social en galego.