Loxística audiovisual para as artes escénicas, musicais a danza a imaxe e a comunicación pública

Alugueiros

Dispoñemos de material técnico de iluminación, son, imaxe para o alugueiro a profesionais “Faino ti mesmo” material de alta gama e revisado polo servizo técnico periodicamente: Microfonía, controis, torres, altofalantes, proxectores, focos...